παντοδαπός


παντοδαπός
3 всяческий

Ancient Greek-Russian simple. 2014.